Välkommen till Svenskbacka skolas Hem och Skola föreningens hemsida

Svenskbacka Skola i Kervo är en liten svensk skola i Kervo som hör till Språkönätverket, dvs svenskspråkig språkö i en finsk omgivning. I skolan verkar åk 1-6 med ca 50 elever. Förskolan arrangeras av Folkhälsans daghem Trollebo, som verkar i samma byggnad. Huset är ett sk. svenskt rum i Kervo!

Vår föreningen heter : Svenskbacka Hem och Skola rf.

Vår verksamhet: Läs mera under Aktuellt!
- stöder olika aktiviteter inom skolan
- bidrar till skolans materialanskaffningar   
- lägerskolan som arrangeras vartannat år av åk 5-6, planeras och organiseras av de aktuella klasserna

Våra huvudsakliga medelsanskaffningar är:
- medlemsavgifterna             
- bidrag från olika fonder och stiftelser
- medelinsamlingar

Föreningens e-post:  kervo@hemochskola.fi

Gå till vår Facebook-sida och tryck 'Gilla' - så får du notis över nya inlägg!

 

Kom med i vår interna FB-grupp för medlemmar:

 Facebook: Hem och Skola, Svenskbacka skola